Orde van de Ezel

logoordeklein-300dpi

De Orde van de Ezel heeft tot doel te ijveren om de naam en de faam van de gemeente Kuurne zowel op cultureel als op folkloristisch gebied bekendheid te geven in binnen- en buitenland. De Orde wil de eigenheid van de Kuurnse bevolking bewaren en stimuleren. De vereniging is samengesteld uit maximum 23 leden (members) en een onbepaald aantal ereleden (Members-emeriti). Tweejaarlijks wordt ook een Koning Ezel verkozen die optreedt als folkloristisch ambassadeur. Sire David de Tweede (David Claeys) is huidig Koning Ezel 2019-2021.


De Orde van de Ezel verleent tijdens het ezelsweekend zijn medewerking aan de gemeente Kuurne. Onze traditionele activiteiten kunnen omwille van de covid-19 maatregelen niet plaatsgrijpen. Geen intrede van Koning Ezel, geen ezeltjesworp, geen kermisreceptie, geen aanstelling van nieuwe confraters in de confrérie van het ezelskruiske…. Geen ezelsfeesten.

Maar we zorgen met de Orde van de Ezel wel voor 4 nieuwe – Ezelgemwandelingen (elk ongeveer 7 km) die je met je bubbel kan wandelen, starten aan de parking van de Kubox. Op 1 van die wandelingen is er fotozoektocht voor kinderen waarmee ze een leuk ezelsgadget mee kunnen verdienen.

Meer de wandelingen zullen hier te vinden zijn tijdens het ezelsweekend.

Zet uw beste ezelspootjes alvast klaar en tot …. het eerste weekend van oktober.


Met spijt in ons hart dient ook Kuurne Balkt te wijken voor de gezondheid van onze dierbare Kuurnenaren. #blijfinuwkot

Historiek van de Koning Ezelwandelingen

alle wandelingen verzameld

De Koning-Ezel-wandeling kon dit jaar niet doorgaan.

De wandeling voorzien voor paasmaandag 13 april 2020 werd afgelast

Het hardnekkige coronabeestje maakt nog geen aanstalten om ons met rust te laten. Het blijft heftig te keer gaan, dirigeert ons sociaal leven. Het belet ook de Orde van de Ezel om een veilige KoningEzel-wandeling te organiseren . Het werd ook verboden.FOTOALBUM Mardi Gras – 25 februari 2020
Mardi Gras , dinsdag 25 februari 2020
Confrérie van het ezelskruiske

Nieuwe member bij de Orde van de Ezel – Alexander Gaillez

Nnieuwe member Alexander Gaillez werd voorgesteld in zijn elektro-zaak Wynant-Brouckaert

Proficiat Frans en Nicole
Frans Vervaeke kreeg uit de handen van de ordegrootmeester Eddy Lafaut de Erkentelijkheidstrofee De helpende hand 2020.
We zien hier van links naar rechts
Ordedeken burgemeester Francis Benoit – zijn vrouw Nicole Deroo – Sire David II – de laureaat Frans Vervaeke – Ordegrootmeester Eddy Lafaut.


De warmste Ezelstocht

Aankomst Sint in Kuurne

Foto’s bij de Sint

Nieuwe Koning Ezel David II

Grootmeester Eddy Lafaut , Sire David (Claeys) en Burgemeester Francis Benoit

Nieuw – EZEL-speelkaarten

Op maandag 8 juli 2019  werd een nieuw collector’s item voorgesteld, namelijk de Ezel – speelkaarten. Meer info, klik op de onderstaande speelkaarten .


De orde rouwt – Georges Verhaeghe overleden 24.05.19


Opnieuw droevig orde nieuws, member-Emeritus Georges Verhaeghe is op 24 mei 2019, op 94-jarige leeftijd overleden.
Lees in dit bericht meer over Member-Emeritus Georges Verhaeghe.

Met  het overlijden van Georges verliest de Orde een enthousiaste Ordeb(r)ouwer van het eerste uur.

Het ga je goed daarboven.

De Orde rouwt.

In Amore