Orde van de Ezel

De Orde van de Ezel heeft tot doel te ijveren om de naam en de faam van de gemeente Kuurne zowel op cultureel als op logoordeklein-300dpifolkloristisch gebied bekendheid te geven in binnen- en buitenland. De Orde wil de eigenheid van de Kuurnse bevolking bewaren en stimuleren. De vereniging is samengesteld uit maximum 23 leden (members) en een onbepaald aantal ereleden (Members-emeriti). Tweejaarlijks wordt ook een Koning Ezel verkozen die optreedt als folkloristisch ambassadeur. Sire Roel is huidig  Koning Ezel 2015-2017.


De Orde rouwt opnieuw  – 29 juli 2016

Op vrijdag 29 juli 2016  bereikte ons opnieuw een droevig nieuws van het overlijden van onze member Jacques Neyrinck

We willen aan echtgenote Christine, aan de kinderen, de kleinkinderen en aan de familie onze innige deelneming aanbieden bij dit pijnlijk verlies. We wensen hen de nodige sterkte en onderlinge steun om dit heengaan te verwerken.

Ook in de pers ging de aandacht naar onze member Jacques

 

 


 

Jacques heeft het de laatste maanden niet makkelijk gehad. Jacques wilde niet opgeven. Zo zat Jacques niet in elkaar, energiek als Jacques immer was. En dat deed hem pijn, veel pijn, in ziel en lichaam.

Hij wilde graag zijn weg verder gaan zoals hij heel zijn leven reeds deed: op meerdere fronten er bij zijn, op de voorste linies, verbindend, gemeenschap makend, zichzelf gevend, immer beschikbaar, immer bereid, zijn twee forse helpende handen beschikbaar, opbouwend, meedenkend, meedoend, de luim erin houdend, enthousiasmerend, bemoedigend, terechtwijzend waar nodig, dromend en realiserend, …

Member Jacques blijft ons bij als een groot man, groot van gestalte, nog groter van geest, altijd in voor een gezellig babbeltje, als een gedreven member waar ieder kon op bouwen, niets was hem te min.

Niet alleen  de Orde maar zeker ook de vele verenigingen en bij uitbreiding gans Kuurne verliezen een groot man, een fantastische compagnon de route.

Hij verdient het zijn naam in hoofdletters geschreven te zien.

JACQUES, we zullen jouw guitige stralende lach, die overal aanstekelijk bovenuit stak, zwaar missen in jouw Kuurne, jouw Ezelgem,  dat je zo nauw aan het hart lag.

De Orde rouwt, Kuurne rouwt.

tekst  Griffier Claude Verhelst


De Orde rouwt –  2 juni 2016

VerkorenMdag15_010
Marcel Doornaert

Op 2 juni bereikt  het droevig nieuws van het overlijden van onze member Marcel Doornaert.

Eerstens willen we aan zijn echtgenote Roza, aan de kinderen  en aan de familie onze innige deelneming aanbieden bij dit pijnlijk verlies. We wensen hen de nodige sterkte en onderlinge steun om dit heengaan te verwerken.

Marcel was binnen onze orde, na zijn grote inzet van vroeger, de laatste jaren tot rust gekomen. En, dat had Marcel  meer dan verdiend.

Member Marcel blijft ons bij als een warme, goedlachse vriend, altijd in voor een gezellig babbeltje, als een gedreven member waar je kon op bouwen, dnooit te min om een handje toe te steken.

De Orde, de Leiehoek, Kuurne verliest een vertrouwd gezicht in zijn straatbeeld.

Link met foto’s van Marcel binnen de Orde

Tekst van onze griffier Claude Verhelst.

 


PROVINCIALE ONDERSCHEIDING VOOR ENKELE MEMBERS

Tijdens de jaarlijkse verrassingsreis van de Kuurnse Orde van de Ezel werden enkele members gehuldigd in het Provinciehuis Boeverbos op Pinksterenmaandag 16 mei 2016 om 11u00. Omwille van hun aantal dienstjaren (tussen haakjes) in onze vereniging werden ze gehuldigd met een medaille door Gedeputeerde Carl Vereecke en Burgemeester Francis Benoit van Kuurne. De Orde van de Ezel bestaat sedert al 41 jaar.

Rudy Raes (40 jaar) , Bruneel Noël (41 j), Verhaeghe Georges (41 jaar) , Noseda John (38 j), Vandenbogaerde André (34 j) , Doornaert Marcel (34 j), Van Wonterghem Marc (32 j) , Defoort Gilbert (32 j) , Vercaemer Pierre (29 j) , Schietgat Johan (27 j) , Depypere Jos (27 j) Deryckere Eric (25 j) en Lafaut Eddy (25 jaar). Proficiat voor die jarenlange inzet.

cropped-verrasreis16_0258.jpg

 


KONING EZELWANDELING 2016     – bekijk de foto’s

paasmaandag 28 maart 2016 – Kubox Kuurne

Dank aan de meer dan 400 wandelaars, 100 honden en 70 handen van de Ordemembers en partners. Tot volgend jaar …

Kuurne wandelt 2016


 

4 nieuwe confraters in de Kuurnse ‘Confrérie van het Ezelskruiske” op Mardi Gras 2016.

Mardigras2016_0251-001Op “Mardi Gras”, dinsdag 9 februari 2016 worden 4 nieuwe confraters in de confrérie van het Ezelskruiske opgenomen te Kuurne.  De verkozen confraters zijn mevrouw Sabine Christiaens, Sint-Pietersfestival Kuurne, de heer Franky Dermaut, freelance cameraman, de heer David Lietaert, Kuurnse patissier  en de heer  André Vandenheede, Kuurnse hippodroom.

Reeds voor de elfde maal worden op dinsdag 9 februari 2016  om 10u30 tijdens een plechtigheid in de Sint-Pieterszaal te Kuurne deze nieuwe confraters plechtig aangesteld. De confraters krijgen tijdens hun aanstelling de epitoga opgespeld en krijgen naar de analogie van de Kuurnse ezelslegende, een assekruiske van een verwarde koster op hun voorhoofd.


Christine Dursin krijgt Helpende Hand 2016

IMG_9558
Christine in gezelschap van haar man Willy, grootmeester Eddy Lafaut, Sire Roel en burgemeester Francis Benoit

Christine Dursin krijgt de trofee voor haar voortrekkersrol in het vrijwilligerswerk binnen de Drie Wijzen. Ze is in dit gezamenlijk initiatief van de Wereldwinkel, de groep Ubuntu en de vzw BIK een moederfiguur voor de vele mensen met een beperking, die er regelmatig een dag aan het werk zijn. “Christine is een toffe madam, met het hart op de juiste plaats”, aldus Eddy Lafaut. “We danken haar voor de onbaatzuchtige, sociale inzet voor die mensen die wat beperkter zijn en voor haar empathie en engagement voor de derde wereld.”

Bekijk hier een kleine fotoreportage


2 nieuwe members

Op verkoren maandag 11.01.16 werden 2 nieuwe members aangeduid die op kermiszondag  2016 in het gemeentehuis zullen worden opgenomen in de Orde van de Ezel.

Proficiat aan aspirant-members Geert Lietaert en Benedikt Devos.


 

Sint kwam aan in Kuurne (11.11.15)

Er is al een prachtige videoreportage gemaakt door onze member Patriek Wylin.

Op woensdag 11 november 2015 om 15u kwamen Sint en Piet aan met de boot aan de Leieboorden.

 Bekijk ook de  Sint-webpagina voor meerdere (foto)-reportages

Org.: Orde van de Ezel  i.s.m gemeentebestuur Kuurne en gemeentelijk feestcomité Kuurne vzw.