Orde van de Ezel

De Orde van de Ezel heeft tot doel te ijveren om de naam en de faam van de gemeente Kuurne zowel op cultureel als op logoordeklein-300dpifolkloristisch gebied bekendheid te geven in binnen- en buitenland. De Orde wil de eigenheid van de Kuurnse bevolking bewaren en stimuleren. De vereniging is samengesteld uit maximum 23 leden (members) en een onbepaald aantal ereleden (Members-emeriti). Tweejaarlijks wordt ook een Koning Ezel verkozen die optreedt als folkloristisch ambassadeur. Sire Olli is huidig  Koning Ezel 2017-2019.


Foto’s aankomst van de Sint op zaterdag 11 november 2017

De Orde van de Ezel kon ook dit jaar de Sint over halen  om naar Kuurne te komen op 11 november. Met zijn zwarte pieten kwam hij met zijn boot aan aan de leie, waar de Sint verzegeld van honderden kinderen , gezeten op slechtweervandaag naar het marktplein trok. Daar werd de Sint ontvangen door de burgemeester, de grootmeester Eddy  en Sire Olli. Sint begaf zich tussen de kinderen en de vele ouders en grootouders , terwijl ze konden genieten van een Sinterklaasshow met een disco-piet die de vele kinderen liet dansen. De volwassen konden intussen proeven van een ezelbiertje of ezelwijntje. En ook dit jaar bleef het droog. En de Sint zag dat het goed was in Kuurne.

img_1475.jpg


ZA_PM_Avond_0993

Proficiat Sire Olli , Olivier Wambacq is de nieuwe Koning Ezel 2017-2019


De orde van de Ezel tijdens de Ezelsfeesten 2017

3wijzenOrdeVandeEzel

Proef de nieuwe rosé ezelswijn  in ons ezelscafé

Tijdens het weekend Ezelscafé ism  3 Wijzen , Kerkstraat 5

Ezelscafé

op zaterdag 30 september

  • 14u30 – Verkiezing Koning Ezel 2017-2019 Spreekvaardigheidsproef in het gemeentehuis , vrije toegang
  • 16u45 – INTREDESTOET van Koning Ezel Roel, door de braderiestraten
  • 17u00 – De Koning spreekt, de Koning trakteert, Verwelkoming Koning Ezel  door burgemeester en afscheidsrede van Sire Roel van op het balkon van het Oud Gemeentehuis – Kerkstraat 10
  • 17u30 – Buitenproeven verkiezing Koning Ezel op de tramstatie
  • 20u45 – Binnenproeven Koning Ezel in de feesttent voor de kandidaten Koning Ezel
  • 21u30 – THE MAGICAL Flying Thunderbirds
  • 23u30 – FINALE KONING EZELVERKIEZING Koning Ezel 2017-2019 – Finaleproef in de feesttent: de HOOIOPPER beslist wie Koning Ezel 2017-2019 wordt.

op zondag 1 oktober

  • Op zondagvoormiddag 1 oktober 11u00 : kermisreceptie in het gemeentehuis met aanstelling van 4 nieuwe members :  David Christiaens, Filiep Depoortere, Frederick Tytgat en Jan Vanwynsberghe
  • Op zondagmiddag 1 oktober 18u00 : Ezeltjesworp door nieuwe Koning Ezel – tramstatie

De Orde rouwt – 2 september 2017

De orde rouwt.

Vandaag is onze member-emeritus André Vandenbogaerde overleden.

André was gekend in Kuurne als schepen, gemeenteraadslid, bezieler van Chiuza-comité, transport voor de jeugdbewegingen, voedselbank, de watersportvereniging, Orde van de Ezel, en nog zo veel meer.
Altijd in de weer voor zijn medemens.

De Orde van de Ezel verliest niet alleen de kapitein van het schip die de Sint ieder jaar naar Kuurne bracht maar vooral een warme persoon die altijd Kuurne en zijn ezel in zijn hart droeg.
We bieden dan ook onze oprechte deelneming aan de familie en vrienden van André.André, IA, In AmoreNooit gedacht dat vorig jaar op 11 november 2016 het laatste keer dat jij de Sint veilig aan de kade van Kuurne bracht.

 


Wie wordt de nieuwe Koning Ezel 2017-2019?

De inschrijvingen zijn afgesloten. Volgende kandidaten nemen deel aan Verkiezing Koning Ezel 2017-2019 op vrijdag 29 en zaterdag 30 september:

Kandidaat 1 = David Claeys

Kandidaat 2 = Olivier Wambacq

Kandidaat 3 = Sil Vandenbogaerde

Kandidaat 4 = Nikki Noppe

Kandidaat 5 = Colasse Bernard.

We kijken uit naar hun verkiezingscampagne!


fb-wandeling2017

FOTO’s PAASMAANDAG 17 APRIL 2017 


mardigras2017_327
Een schenk van 1700 € werd aan Kuurne Laat Leven overhandigd tijdens Mardi Gras 2017, klik op de foto’ voor meer foto’s

img_20170115_122449
Welkom aan onze 4 nieuwe aspirant-members , Frederick Tytgat, Jan Vanwynsberghe, David Christiaens, Filiep Depoortere

Uitreiking erkentelijkheidstrofee ‘Helpende Hand 2017’

Carlos ontvangt trofee 2017
Sire Roel – Grootmeester Eddy Lafaut – Annie en Carlos Vleirick – Burgemeester Francis Benoit – Noël Bruneel – Jean-Claude Lagappe

Deze erkentelijkheidstrofee werd onder de vorm van een kunstwerk “ De Helpende Hand”  overhandigd  aan de heer Carlos Vleirick tijdens een ACADEMISCHE ZITTING die doorging op Verkoren Maandag 9 januari 2017  in de raadszaal van het gemeentehuis. 

Carlos kreeg de trofee toegekend voor zijn inbreng als vrijwilliger/voortrekker bij het helpen van heel wat diverse Kuurnse organisaties. Het jaar door doen heel wat verenigingen een beroep op zijn gewaardeerde kennis bij het plaatsen van tenten, toiletwagens , frigocellen, togen, … en de bijhorende bestellingen. Bovenop is hij daarbij ook tijdens die vele activiteiten beschikbaar om alles vlot te laten verlopen. Zo draagt hij ruim zijn steentje bij tot het welslagen zovele Kuurnse activiteiten waarbij telkens weer heel wat bezoekers zich sociaal met elkaar verbonden voelen. Carlos kan je dan ook makkelijk benoemen als de Kuurnse tentenbouwer / bruggenbouwer die met zijn inbreng tientallen jaren reeds heel wat mensen sociaal mee samenbrengt en zo het goed gevoel bij heel wat Kuurnenaars omhoog krikt, ons Kuurne ten goede. Om dit alles wordt hem de “De Helpende Hand” toegekend.
nsk21515bru
De laureaat Carlos Vleirick met het schepencollege en de Orde van de Ezel – Foto Nico Speleers

INTREDE SINTERKLAAS KUURNE  – bekijk hier de foto’s

Traditioneel organiseerde de Orde van de Ezel de intrede van Sinterklaas op 11 november.

Dit jaar was dit opnieuw zo , en op vrijdag 11 november werd Hij met zijn Pieten per boot verwacht om 15u00 aan de Kuurnse jachthaven.sint2016-165

Aansluitend vertrok hij met zijn paard naar het Marktplein waar de Orde zorgde voor animatie voor kinderen.

Voor de mama’s, papa’s, oma’s en opa’s was er openlucht-bar met o.a. EZEL, het lekkere Kuurnse blond bier.


ez16_zondagam_0436Proficiat aan onze nieuwe members Geert Lietaert en Benedikt Devos

Tijdens de kermisreceptie 2 oktober 2017 op het gemeentehuis van Kuurne werden Geert Lietaert, o.a.actief in Sint-Pieterloopkoerscomité als voorzitter en in het Sint-Pietersfestival, en Benedikt Devos, voorzitter Braderiecomité Kuurne, opgenomen in de Orde van de Ezel.De Orde rouwt opnieuw  – 29 juli 2016

link naar fotopagina van onze dit jaar overleden members

Verrasreis16_0411
Jacques Neyrinck

Op vrijdag 29 juli 2016  bereikte ons opnieuw een droevig nieuws van het overlijden van onze member Jacques Neyrinck

We willen aan echtgenote Christine, aan de kinderen, de kleinkinderen en aan de familie onze innige deelneming aanbieden bij dit pijnlijk verlies. We wensen hen de nodige sterkte en onderlinge steun om dit heengaan te verwerken.


De Orde rouwt –  2 juni 2016

VerkorenMdag15_010
Marcel Doornaert

Op 2 juni bereikt  het droevig nieuws van het overlijden van onze member Marcel Doornaert.

Marcel was binnen onze orde, na zijn grote inzet van vroeger, de laatste jaren tot rust gekomen. En, dat had Marcel  meer dan verdiend.

Member Marcel blijft ons bij als een warme, goedlachse vriend, altijd in voor een gezellig babbeltje, als een gedreven member waar je kon op bouwen, nooit te min om een handje toe te steken.

De Orde, de Leiehoek, Kuurne verliest een vertrouwd gezicht in zijn straatbeeld.

Tekst van onze griffier Claude Verhelst.

Link met foto’s van Marcel binnen de Orde


PROVINCIALE ONDERSCHEIDING VOOR ENKELE MEMBERS

Tijdens de jaarlijkse verrassingsreis van de Kuurnse Orde van de Ezel werden enkele members gehuldigd in het Provinciehuis Boeverbos op Pinksterenmaandag 16 mei 2016 om 11u00. Omwille van hun aantal dienstjaren (tussen haakjes) in onze vereniging werden ze gehuldigd met een medaille door Gedeputeerde Carl Vereecke en Burgemeester Francis Benoit van Kuurne. De Orde van de Ezel bestaat sedert al 41 jaar.

Rudy Raes (40 jaar) , Bruneel Noël (41 j), Verhaeghe Georges (41 jaar) , Noseda John (38 j), Vandenbogaerde André (34 j) , Doornaert Marcel (34 j), Van Wonterghem Marc (32 j) , Defoort Gilbert (32 j) , Vercaemer Pierre (29 j) , Schietgat Johan (27 j) , Depypere Jos (27 j) Deryckere Eric (25 j) en Lafaut Eddy (25 jaar). Proficiat voor die jarenlange inzet.

cropped-verrasreis16_0258.jpg


 4 nieuwe confraters in de Kuurnse ‘Confrérie van het Ezelskruiske” op Mardi Gras 2016.

Mardigras2016_0251-001Op “Mardi Gras”, dinsdag 9 februari 2016 worden 4 nieuwe confraters in de confrérie van het Ezelskruiske opgenomen te Kuurne.  De verkozen confraters zijn mevrouw Sabine Christiaens, Sint-Pietersfestival Kuurne, de heer Franky Dermaut, freelance cameraman, de heer David Lietaert, Kuurnse patissier  en de heer  André Vandenheede, Kuurnse hippodroom.

Reeds voor de elfde maal worden op dinsdag 9 februari 2016  om 10u30 tijdens een plechtigheid in de Sint-Pieterszaal te Kuurne deze nieuwe confraters plechtig aangesteld. De confraters krijgen tijdens hun aanstelling de epitoga opgespeld en krijgen naar de analogie van de Kuurnse ezelslegende, een assekruiske van een verwarde koster op hun voorhoofd.

Advertenties