Samenstelling

De vereniging is samengesteld uit maximum 23 leden (members) en een onbepaald aantal ere-leden (members-emeritus).

Het aantal stemgerechtigde members is gelijk aan het aantal gemeenteraadsleden van de gemeente Kuurne.

De burgemeester is ambtshalve deken van de Orde.

EZ15_03_ZO_AM_0075

Koning Ezel 2019-2023 : David Claeys

Grootmeester : Eddy Lafaut

Meester: Bert Demeulemeester

Griffier : Frederick Tytgat

Deken : Burgemeester Francis Benoit

Baljuw : Johan Schietgat

Fiscaal : Geert Moreel

EZ15_03_ZO_AM_0057
EZ15_03_ZO_AM_0263

Members : Geert Blomme, Benny Staelens, Geert Vanhaverbeke, Pol Bouckaert, Frank Maertens, Carl Vereecke, Philip Vertriest, Jean-Claude Lagappe, Tom Vanluchene, Geert Lietaert, Benedikt Devos, David Christiaens, Filiep Depoortere, Frederick Tytgat, Jan Vanwynsberghe, Joost Desmet, Alexander Gaillez, Bert Verhaeghe


Webmaster en fotograaf van deze site is member Geert Vanhaverbeke.

Nieuwe members kunnen enkel gekozen worden op verkoren maandag door de stemgerechtigde members.
Vanaf 70 jaar wordt men emeritus , blijven in de orde maar hebben geen stemrecht meer

Members-Emeriti : Noël Bruneel, John Noseda, Marc Van Wonterghem, Eric Lemey, Marc Coopman, Gilbert Defoort, Dirk Callens, Eric Deryckere, Jos Depypere, Claude Verhelst, Patriek Wylin

emeriti
De emeriti bij de opname van hun jongste lid, Eric Lemey, die 70 werd.

Het toetreden gebeurt door een verkiezing met het witte en zwarte bonen systeem. Als er een plaats vacant is, kan er een nieuw ordemember verkozen worden. Deze verkiezing kan alleen tijdens de statutaire vergadering van Verkoren Maandag.
In Memoriam – onze overleden members :

2022 – Bernard de Koning

2019 – Georges Verhaeghe

2018 – Pierre Vercaemer

2018 – Ere-grootmeester : Rudy Raes

2017 – André Vandenbogaerde

2016 – Marcel Doornaert , Jacques Neyrinck

2012 – Luc Leleu

2011 – Daniël Patteeuw